Zmiany w kształceniu dietetyka i technologów żywienia i gospodarstwa domowego 

W Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu odnośnie kształcenia dietetyka, technika żywienia i gospodarstwa domowego.

W Rozporządzeniu uwzględniono również zmiany w kształceniu asystentki stomatologicznej, opiekunki dziecięcej, ratownika medycznego, technika dentystycznego, technika masażysty, technika farmaceutycznego, technika ortopedy i terapeuty zajęciowego.

Interesujący nas najbardziej (ponieważ jesteśmy portalem poruszającym problematykę żywieniową) absolwent dietetyki i technik żywienia i gospodarstwa domowego powinien umieć planować i oceniać jadłospisy indywidualne i grupowe - dla różnych grup ludności. Planując jadłospis powinien brać pod uwagą wiek, płeć i aktywność fizyczną (stan fizjologiczny) osób żywionych. Powinien stosować się do najnowszych norm żywieniowych, które jak wiadomo uwzględniają wymienione powyżej czynniki.

Ministerstwo zwraca uwagę  na praktyczne kształcenie dietetyka i technologa żywienia. Mówi o wyposażeniu pracowni w specjalistyczne oprogramowanie, dzięki czemu nauczanie nie będzie bazowało  tylko na kształceniu teoretyczny, ale i praktycznym. W większości sanepidów, szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki i innych placówka zbiorowego żywienia osoby planujące i oceniające jadłospis pracują bowiem na profesjonalnych programach komputerowych. Minęły czasy, gdy obliczenia wykonywało się ręcznie, na co niestety traciło się zbyt dużo energii i czasu. Młody człowiek kształcący się w kierunku żywieniowy już w czasie nauki ma zaznajomić się z nową metodologią pracy.Nie ma również obawiać się komputera, co niestety obecne jest czasami, choć bardzo rzadko, wśród intendentów np. przedszkoli.

Przyszły żywieniowiec ma również określać rolę składników pokarmowych, znać zapotrzebowanie odżywcze, zestawiać rację pokarmowe z obowiązującymi normami  żywienia i zaleceniami dietetycznymi. Wśrod działów programowych znalazły się działy obejmujące normy żywienia i wyżywienia oraz dzienne racje pokarmowe.


Mamy nadzieję, że wszystko to przyczyni się do lepszego planowania jadłospisów w placówkach zbiorowego zywienia, nie obcna jest nam przecież potrzeba kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat.