III Ogólnopolski Konkurs Dietetyki w Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie 


W dniach 19-20 kwietnia 2007 r. odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Dietetyki dla uczniów szkół policealnych kształcących w zawodzie dietetyka.

W dniach 19-20 kwietnia 2007 r. odbędzie się
III Ogólnopolski Konkurs Dietetyki dla uczniów szkół policealnych kształcących w zawodzie dietetyka.
Organizatorem tegorocznej edycji konkursu w imieniu Polskiego Towarzystwa Dietetycznego jest Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Zdrojkowskiego. Do udziału zgłosiło się 14 szkół z całej Polski, delegując po dwóch uczniów IV semestru wydziału dietetyki.

Pomysłodawcą i organizatorem I edycji konkursu było Medyczne Studium Zawodowe nr 6 w Krakowie, obecnie Policealna Szkoła Pracowników Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie. Druga edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2005/2006 w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy, integracja środowiska dietetyków oraz promocja tego zawodu. Tematem wiodącym konkursu jest zastosowanie mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego w żywieniu człowieka zdrowego i chorego.

Kursu składała się z:
%u2022 części teoretycznej (test zawierający 60 zadań),
%u2022 części praktycznej (opracowanie projektu działań z zakresu edukacji żywieniowej).

Część praktyczna będzie wykonywana z wykorzystaniem technologii informatycznej, min. programu Wikt 1.2 %u2013 wspomagającego przygotowanie jadłospisów i obliczanie wartości odżywczej produktów spożywczych przeznaczonego dla placówek żywienia zbiorowego.

Dzięki uprzejmości sponsorów uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. W  ramach czasu wolnego zaplanowano  m.in. zwiedzanie zabytków Łukowa i okolic oraz ognisko integracyjne.