Olimipada z zakresu dietetyki w Łukowie - przykładowy test

Umieszczamy na łamach wikt.pl przykładowy test, który musieli rozwiązać uczestnicy III. Ogólnopolskiego Konkursu Dietetyki.

Test został opracowany i skonsultowany merytorycznie przez nastepujących pracowników Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie:

Dyrektor Longinę Król, Kierownik Szkolenia Praktycznego: Annę Sołtyszewską, mgr Krystynę Ambroziak, mgr Annę Król, mgr Małgorzatę Przeździak, mgr Krytynę Peryt.