Szkolenie w Wągrowcu 

Dnia 10 czerwca 2010r w Wągrowcu w pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 1 odbyło się szkolenie dla intendentów przedszkoli. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z obsługą i możliwościami programów Spiżarnia, Kwitariusz i Wikt.

Program szkolenia obejmował trzy etapy. Pierwszym etapem było szkolenie słuchaczy z obsługi programu magazynowego Spiżarnia. Spiżarnia to program magazynowy, który wspomaga pracę intendentów  w zakresie prowadzenia magazynu. Aplikacja przeznaczona jest  dla żłobków, przedszkoli, szkół oraz domów dziecka. Program umożliwia dokonywanie przychodów i rozchodów towarów (występuje numer PKWiU), raportów żywieniowych, zestawień, wydruków. Jest tu kilka magazynów: spożywczy, środków czystości, odzieżowy, papierniczy, gospodarczy itp. Program pod koniec miesiąca wykonuje wszystkie zestawienia, w tym jedno z najważniejszych zestawień zużycia towaru z magazynu.
Uczestnicy wprowadzali dane do komputerów przy swoich stanowiskach, tworzyli magazyn: kartoteki dostawców, grupy towarów, robili rozchody i raporty żywieniowe.


Kolejnym etapem była krótka prezentacja programu Kwitariusz, poszczególne okna opracowane były w programie Power Point i  wyświetlane na rzutniku. Kwitariusz służy do ewidencjonowania obecności i nieobecności dzieci, a tym samym do obliczania opłaty pobieranej za dzieci z tytułu uczęszczania do przedszkola lub żłobka. Program uwzględnia opłatę stałą, za wyżywienie, czyli wsad do kotła i koszt przygotowania posiłków w placówce oraz opłaty dodatkowe. W programie istnieje możliwość dokonywania odliczeń, program nalicza odpowiednią należność do zapłaty. Intendent nie musi już wypisywać kwitków dla rodziców, można je wydrukować z programu. Istnieje też możliwość drukowania zestawień, np. osobodni oraz naliczania odsetek. Program jest niezbędnym narzędziem usprawniającym pracę intendenta.Ostatnia część obejmowała również krótką prezentację programu Wikt, wyświetlaną na rzutniku. Program przeznaczony jest dla wszelkiego typu placówek, zajmujących się żywieniem zbiorowym, tj. dla dietetyków, intendentów stołówek przedszkoli, szkół, domów dziecka, domów seniora czy zakładów pracy. System umożliwia zaplanowanie i ułożenie jadłospisu z uwzględnieniem kaloryczności i innych pozostałych składników. Program został sprawdzony przez Instytut Żywności i Żywienia, co potwierdza wiarygodność dokonywanych obliczeń. Aplikacja tym samym pomaga spełnić wymagania narzucane przez sanepid. Wikt umożliwia kontrolę intendenta w zakresie kaloryczności posiłku, ilości białka i innych składników odżywczych, gdyż informacje o wymaganej ilości danego składnika dla wybranej grupy zawarte są w programie. W systemie występują ponadto wydruki, zestawienia, wykresy.
Uczestnicy wyrażali zainteresowanie omawianymi programami, chętnie i sprawnie wprowadzali odpowiednie dane na komputery oraz zadawali pytania. Podczas szkolenia wywiązała się dyskusja na temat działalności oraz poszerzenia funkcjonalności programu.
Całość szkolenia trwała z przerwami około trzech godzin. Słuchacze byli zadowoleni z rezultatów szkolenia, co potwierdza niżej dołączone podziękowanie.Organizator szkolenia:
Wydział Oświaty
Urząd Miejski w Wągrowcu

Szkolenie w Wągrowcu Drukuj E-mail